Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija dohodnine ne odvaja za izplačila do vključno 400,00 EUR bruto, če član izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo.

Posebna osebna olajšava se prizna:

Če je bilo delo opravljeno v času, ko je član izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo, nakazilo pa prejme izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo nižje od 400,00 EUR bruto.

V kolikor je izplačilo manjše ali enako 107,30 eur bruto se akontacija ne odvede. Akontacija se ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20,00 EUR.

Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Vsi nerezidenti, ki pa ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za povračilo odvedene akontacije.