Koristne informacije

OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

V Ur.l. RS št. 24/2021 z dne 18.2.2021 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del iz 5,40 EUR na 5,89 EUR (4,98 EUR neto).

Ta odredba začne veljati 19. februarja 2021.
Bruto urna postavka velja za delo, opravljeno od 19. 2. 2021 dalje.

 

EVIDENCA ŠTUDENTSKEGA DELA

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. Ne glede na to, pri katerem delodajalcu ali preko katerega študentskega servisa je bilo delo opravljeno, so vsa opravljena študentska dela dostopna na enem mestu. Podatki so na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela.

 

ŠTUDENTSKA PREHRANA

Vse v zvezi s prehrano vam pomagamo najti tukaj: https://www.studentska-org.si/kategorija/subv-stud-prehrana/

 

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave.  Za oddajo elektorske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji Upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS). Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice.  Spletni nakup opravijo pri izbranem prevozniku. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak).

 

STORITVE, KI JIH OPRAVLJA ŠTUDENTSKI SERVIS

 

DELO MLADOLETNIH OSEB

 

NOČNO DELO

Zakon o delovnih razmerjih v 190. – 194. členu ZDR-1 določa, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Za študente, ki so starejši od 18 let, te omejitve ni.