Obvestila in koristne informacije

OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

V Uradnem listu RS št. 7/2023 z dne 20.01.2023 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del na 6,92 eur/h bruto oziroma 5,85 eur/h neto ( nakazilo ki ga študent/dijak prejme na bančni račun ) *

*Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Ta odredba je začela veljati 21. januarja 2023

Tako velja da je minimalna urna postavka za delo opravljeno :

do vključno 20. januarja 2023, lahko 6,17 eur/h bruto (5,21 € neto).
od vključno 21. januarja 2023, mora biti 6,92 eur/h bruto (5,85 € neto).

KAJ PRINAŠA NOVI ZUPŠ-1 

Si že slišal/ da je bil dne 6.aprila 2022 soglasno sprejet  Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki za študente prinaša ukrepe, ki bodo olajšali študentsko življenje tako na kratek, kot daljši rok.

Na kratko naštevamo kaj se bo zate spremenilo na bolje:

Več podrobnejših informacij o vsebinah zakona lahko najdete tudi na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.

 

OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

v UR. l RS št 6/2022 z dne 14.1.2022 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del iz 5,89 EUR na 6,17 EUR (5,21 EUR neto).

Ta odredba je začela veljati 15. januarja 2022

Tako velja da je minimalna urna postavka za delo opravljeno :

EVIDENCA ŠTUDENTSKEGA DELA

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. Ne glede na to, pri katerem delodajalcu ali preko katerega študentskega servisa je bilo delo opravljeno, so vsa opravljena študentska dela dostopna na enem mestu. Podatki so na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela.

ŠTUDENTSKA PREHRANA

Vse v zvezi s prehrano vam pomagamo najti tukaj: https://www.studentska-org.si/kategorija/subv-stud-prehrana/

NEZGODA NA DELU 

1.Prijava nezgode:

Če se je zgodila nesreča na delovnem mestu, je potrebno le to takoj javiti neposrednemu vodji, delodajalcu. Delodajalec pa mora poskrbeti, da se poleg ogleda mesta nezgode in izpolnitvi prijave nezgode pri delu na obrazcu ER 8, nezgoda prijavi Inšpekciji RS za delo. Prijava se izpolni na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletni strani Inšpektorata RS za delo.

2.Zdravnik:

Zdravljenje in predlog za oceno invalidnosti pri invalidski komisiji.

3.Vloga in uveljavljanje pravic na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Potrebna dokumentacija, ki jo zahteva ZPIZ:

    • – potrjena prijava o nesreči oz. nezgodi pri delu
    • – potrdilo o plačanem prispevku s strani študentskega servisa
    • – ocena invalidnosti s strani osebnega zdravnika.

Varnost in počutje poškodovanca je vedno najpomembnejša skrb po poškodbi pri delu. Delodajalec je dolžan ustrezno poskrbeti za delavca takoj ob poškodbi pri delu, nato pa v roku 24 ur izpolniti obrazec ER 8 za prijavo poškodbe pri delu. Po nezgodi in kasneje tekom zdravljenja mora oškodovanec ustrezno dokumentirati telesne poškodbe, potek zdravljenja in nastale posledice po zdravljenju.

Tudi za poškodbo na delovnem mestu, ki ga opravljate kot študent, lahko pridobite odškodnino od zavarovalnice delodajalca, ki vas je najel prek študentskega servisa. Veljajo enaka pravila kot v primeru, da bi bili redno zaposleni. Pri študentih, ki se poškodujejo na delovnem mestu, ki ga opravljajo prek napotnice, so pogoji za upravičenje do odškodnine na delovnem mestu še bolj milostni. Potrebujete le prijavo nezgode pri delu oziroma zapisnik o nezgodi, napotnico, prek katere ste bili napoteni na delo, in zdravstveno dokumentacijo. Pomembno je, da izkažete obstoj civilno pravnega razmerja med vami in delodajalcem, ki vas je najel za delo prek študentskega servisa. Tudi prek drugih podjetij, ki se ukvarjajo s posredovanjem delovne sile, lahko imate ista upravičenja do odškodnine, če se zgodi poškodba pri delu. Dodatno lahko dobite še upravičenja do zavarovalnin, ki so vezana na nezgodna zavarovanja, ki ste jih morda sami sklenili že pred poškodbo pri kateri izmed zavarovalnic. Je pa priporočljivo, da za uveljavljanje morebitne odškodnine poiščete pravega zastopnika ( odškodninsko – poravnalno družbo ali odvetnika).

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave.  Za oddajo elektorske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji Upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS). Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice.  Spletni nakup opravijo pri izbranem prevozniku. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak).

DELO MLADOLETNIH OSEB

NOČNO DELO

Zakon o delovnih razmerjih v 190. – 194. členu ZDR-1 določa, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Za študente, ki so starejši od 18 let, te omejitve ni.

STORITVE, KI JIH OPRAVLJA ŠTUDENTSKI SERVIS