Primeri izračunov dohodnine

Primeri izračunov za leto 2021

 

IZRAČUNI SO NAREJENI IZKLJUČNO ZA ČLANE, KI JIM JE EDINI VIR PRIHODKA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA!

 

Starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev
(člani mlajši od 26 let)

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 4.697,98  5.000,00
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 728,19  775,00
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 3.969,79  4.225,00
 – 10% normiranih stroškov 469,80  500,00
 – splošna olajšava 0,00  0,00
 – posebna osebna olajšava 3.500,00 3.500,00
 Davčna osnova za dohodnino 0,00 225,00
 Dohodnina 0,00 36,00

 

Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 11.957,73  12.570,89
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 1.835,45  1.948,49
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 10.104,28  10.622,40
 – 10% normiranih stroškov 1.195,77  1.257,09
 – splošna olajšava 5.408,50*  4.547,46*
 – posebna osebna olajšava 3.500,00  3.500,00
 Davčna osnova za dohodnino 0,00  1.317,85
 Dohodnina 0,00  210,86

*Uporaba linearne enačbe: 3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 11.957,73) = 5.408,50
3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 12.570,89) = 4.547,46


Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (starejši od 26 let)

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 10.329,27  12.000,00
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 1.601,04  1.860,00
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 8.728,23  10.140,00
 – 10% normiranih stroškov 1.032,93  1.200,00
 – splošna olajšava 7.695,30* 5.349,14*
 – posebna osebna olajšava 0,00  0,00
 Davčna osnova za dohodnino 0,00 3.590,86
 Dohodnina 0,00  574,54

*Uporaba linearne enačbe: 3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 10.329,27) = 7.695,30
3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x 12.000,00) = 5.349,14

OLAJŠAVE