Prednosti za člane

Prednosti za naše člane:


Delovne izkušnje

Študentski servis Maribor ti beleži delovne izkušnje. Izpis lahko dobiš za zadnjih 10 let. V pomoč ti je spletna poslovalnica KLIKSERVIS ali katera koli naša enota Študentskega servisa Maribor.


Pokojninska doba

Od 1.2.2015 naprej Študentski servis Maribor za vsakega dijaka in študenta odvede 15,5 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dijaku ali študentu šteje v pokojninsko dobo.

Kar pomeni, da če članu podjetje nakaže 5,40 EUR/h (bruto nakazilo) dobi na račun 4,56 EUR/h (neto nakazilo), razlika (0,84 EUR) pa se odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Študentom in dijakom se pokojninska doba preračuna na podlagi bruto zneska na napotnici.

V pokojninsko dobo se štejejo Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oziroma študenta v višini 15,5% in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci v višini 8,85 % (zajema zavarovanje za primer smrti, telesne okvare in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pridobivanje pokojninske dobe).

Evidenco vplačanih prispevkov vodi ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

V pokojninsko dobo se ne štejejo nakazila, ki jih je član prejel na račun pred 1. februarjem 2015. Nakazila prejeta po tem datumu, pa se štejejo v pokojninsko dobo.

 

Izračun pokojninske dobe dobiš: