Olajšave 2018 in 2019

Dohodnina se obračuna na bruto zaslužek, ki ga prejmeš od 1.1. do 31.12. (koledarsko leto)

 

  1. Splošna olajšava
Skupni dohodek v EUR Splošna davčna olajšava v EUR
nad do
11.166,37 6.519,82
11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek)*
13.316,83 3.302,70

*V letu 2018 (velja tudi za leto 2019) se uvaja linearno določanje dodatne splošne olajšave za zavezance, ki imajo skupni letni dohodek med 11.166,37 EUR in 13.316,83 EUR.

Dodatna splošna olajšava za dohodke v navedeni višini se določi z uporabo naslednje enačbe:
3.302,70 + (19.922,15 EUR – 1,49601 x skupni dohodek).
To pomeni, da se za vsak dodaten EUR dohodka olajšava zniža za 1,49601 EUR.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
Če te starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana (vseh 12 mesecev), ti ta olajšava ne pripada.


 

  1. Posebna osebna olajšava

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša posebna osebna olajšava 3.302,70 EUR.
V primerjavi z letom 2017 (2.477,03 EUR), se je posebna osebna olajšava zvišala za 825,67 EUR.

Prizna se:

Posebna osebna olajšava se prizna v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo. Torej študentu, ki je tekom leta dopolnil 26 let, se ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Posebna osebna olajšava se ne prizna nerezidentom.