OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

V Ur.l. RS št. 24/2021 z dne 18.2.2021 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del iz 5,40 EUR na 5,89 EUR (4,98 EUR neto).

Ta odredba začne veljati 19. februarja 2021.
Bruto urna postavka velja za delo, opravljeno od 19. 2. 2021 dalje.

 

STORITVE, KI JIH OPRAVLJA ŠTUDENTSKI SERVIS

 

DELO MLADOLETNIH OSEB

 

NOČNO DELO

Zakon o delovnih razmerjih v 190. – 194. členu ZDR-1 določa, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Za študente, ki so starejši od 18 let, te omejitve ni.