Tabela za obračun študentskega dela


Razliko 15,5 % do zneska na napotnici študent nameni za plačilo Pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

- 16 % koncesijska dajatev (8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za posrednike)

- 2 % dodatna koncesijska dajatev

- 15,74 % prispevkov (8,85 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 0,53 % prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje)


Znesek računa z dajatvami in prispevki (33,74%) ter DDV-jem.

Vrednosti vseh polj iz zgornje tabele so v evrih (€).
Pri izračunu se ne upošteva akontacija dohodnine, v primeru, da je znesek na napotnici večji od 400 €.