Primeri izračunov 2018 in 2019

IZRAČUNI SO NAREJENI IZKLJUČNO ZA ČLANE, KI JIM JE EDINI VIR PRIHODKA DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV!

 Starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev – člani mlajši od 26 let
(pripada ti le posebna osebna olajšava)

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 4.433,16  5.000,00
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 687,14  775,00
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 3.746,02  4.225,00
 – 10% normiranih stroškov 443,32  500,00
 – splošna olajšava 0,00  0,00
 – posebna osebna olajšava 3.302,70 3.302,70
 Davčna osnova za dohodnino 0,00 522,30
 Dohodnina 0,00 83,57

 

Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana
(pripada ti splošna olajšava in posebna osebna olajšava)

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 11.837,31  12.570,89
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 1.834,78  1.948,49
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 10.002,53  10.622,40
 – 10% normiranih stroškov 1.183,73  1.257,09
 – splošna olajšava 5.516,12*  4.418,67*
 – posebna osebna olajšava 3.302,70  3.302,70
 Davčna osnova za dohodnino 0,00  1.643,94
 Dohodnina 0,00  263,03

*Uporaba linearne enačbe:
3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x 11.837,31) = 5.516,12
3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x 12.570,89) = 4.418,67

 

 Starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana – starejši od 26 let
(pripada ti le splošna olajšava)

 Znesek v EUR  Znesek v EUR
Bruto zaslužek člana 8.751,43  12.000,00
 – 15,5 % (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 1.356,47  1.860,00
 Neto zaslužek člana (izplačilo na TRR) 7.394,97  10.140,00
 – 10% normiranih stroškov 875,14  1.200,00
 – splošna olajšava 6.519,82 5.272,73*
 – posebna osebna olajšava 0,00  0,00
 Davčna osnova za dohodnino 0,00 3.667,27
 Dohodnina 0,00  586,76

*Uporaba linearne enačbe:
3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x 12.000,00) = 5.272,73

 

Olajšave:

Splošna olajšava Posebna osebna olajšava
Višina splošne olajšave je odvisna od skupnega letnega dohodka:

  • 3.302,70 eur (za dohodek nad 13.316,83 eur)
  • od 6.519,82 eur do 3.302,70 eur (dohodek med 11.166,37 do 13.316,83 eur)
  • 6.519,82 eur (za dohodek do 11.166,37 eur)
  • 3.302,70 eur

Študentom/dijakom se prizna pod pogojem, da drug rezident (starš) zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Če te starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana (vseh 12 mesecev), ti ta olajšava ne pripada, če te uveljavljajo le del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

 

Prizna se:

  • rezidentom, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti
  • udeležencem izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta
  • prizna se tudi študentom starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do dopolnjenega 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa (113. člen Zdoh-2).

Posebna osebna olajšava se prizna v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo. Torej študentu, ki je tekom leta dopolnil 26 let, se ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Posebna osebna olajšava se ne prizna nerezidentom