Delovne izkušnje

Študentski servis Maribor ti beleži delovne izkušnje za 10 let nazaj.

Izpis svojih delovnih izkušenj lahko dobiš:

 

Evidenca študentskega dela

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile pridobljene s študentskim delom od junija 2019 naprej. Ne glede na to, pri katerem delodajalcu ali preko katerega študentskega servisa je bilo delo opravljeno, so vsa opravljena študentska dela dostopna na enem mestu. Podatki so na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela.