Kalkulator za izračun študentskega dela

 

 

V spodnji tabeli lahko izračunate posamezne vrednosti obračuna. V katerokoli prazno polje lahko vnesek znesek in kalkulator vam bo izračunal ostale zneske, ki so na obračunu.


Razliko 15,5% do zneska na napotnici študent nameni za plačilo PIZ ( z upoštevano znižano osnovo za 10% od 01.02.2024 znaša 13,95% )

- 16 % koncesijska dajatev (8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za posrednike)

- 2 % dodatna koncesijska dajatev

- 15,74% prispevkov:

- 8,85% prispevek za PIZ

- 0,53% prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

- 6,36% prispevek za zdravstveno zavarovanje

Prispevki za socialno varnost z upoštevano znižano osnovo znašajo 14,17%.


Znesek računa z dajatvami in prispevki ter DDV-jem.
 

Vrednosti vseh polj iz zgornje tabele so v evrih (€). Pri izračunu se ne upošteva akontacija dohodnine, v primeru, da je znesek na napotnici večji od 400 €.      

KALKULATOR JE PRILAGOJEN NOVEMU NAČINU OBRAČUNAVANJA PRISPEVKOV, KI VELJA OD 1.2.2024 (ZPIZ 2N – Uradni list RS, št.133/2023)

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1