Naroči napotnico

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato je napotnico potrebno naročiti pred začetkom dela. Zelo pomembno je, da napotnico naročiš pravočasno, saj gre v nasprotnem primeru za delo ‘na črno’, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bo kazen dobilo podjetje in študent.

Referral is the legal foundation  for working through the student service, so you have to order and pick it up before starting to work. If you don’t order it in time you can get a fine in case of a work inspection.

Napotnico lahko naročiš na več načinov/ How can you order a refferal:

Obrazec za naročanje napotnic

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1