Naroči napotnico

📅 Naročiti jo je potrebno pred začetkom dela.

❗Pomembno je, da napotnico naročiš pravočasno, saj gre v nasprotnem primeru za delo ‘na črno’, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bo kazen dobilo podjetje in študent.

Referral is the legal foundation for working through the student service, so you have to order and pick it up before starting to work. If you don’t order it in time you can get a fine in case of a work inspection.

Obrazec za naročanje napotnic

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1