1. KAJ JE DOHODNINA?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine, ki ga zavezanec prejme na dom. Informativni izračun dohodnine prejmejo vse fizične osebe (davčni rezidenti RS), ki so v preteklem letu prejeli dohodek.

 2. KDAJ BOM DOBIL/A INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE?

Informativni izračun dohodnine mora FURS odpremiti najpozneje do 31. maja. Izdaja se v dveh svežnjih prva polovica je izdana konec marca in druga polovica konec maja.

 3. KAJ STORITI, ČE INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE NISEM PREJEL/A?

Če do 15. junija informativnega izračuna dohodnine ne prejmeš, se moraš obrniti na svoj pristojni finančni urad in povprašati, ali ti je bil morda izdan. Če izračun ni bil izdan, moraš do 31. julija tekočega leta za preteklo leto, sam/a vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki prenehajo biti rezidenti Republike Slovenije. To lahko storiš na dva načina:

Obrazec najdeš tukaj – izpolnjenega natisneš in pošlješ na FURS (osebno ali elektronsko).

4. KAKO LAHKO UVELJAVLJAM STROŠKE PREVOZA ALI NOČITEV POVEZANIH Z DELOM?

Poleg normiranih stroškov, ki pri študentskem delu znašajo 10% bruto zaslužka in jih FURS avtomatično upošteva, lahko uveljavljaš tudi dejanske stroške. Kot stroške v zvezi z delom se lahko uveljavljajo stroški prevoza na delo in morebitni stroški nočitev povezanih z delom.

To lahko uveljavljaš s pomočjo obrazca, ki ga lahko najdeš na spletni strani FURS, priložen pa je tudi zgoraj na spletni strani. K obrazcu priloži tudi dokazilo o opravljanju dela. V praksi je to evidenca opravljenega dela, ki jo podpiše in ožigosa delodajalec. Če želiš, da se bodo dejanski stroški upoštevali že ob informativnem izračunu dohodnine, je potrebno obrazec FURS-u posredovati do 5. februarja, sicer pa boš te lahko uveljavljal/a še v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

Informativni izračun dohodnine lahko narediš na spletni strani FURS-a (potem, ko podatke vneseš v tabelo na koncu strani klikni na testni izračun dohodnine).

5. KDAJ SE MI ODVEDE AKONTACIJA DOHODNINE?

Če izpolnjuješ pogoj za priznavanje posebne osebne olajšave, oziroma si:

V tem primeru se ti za posamezno nakazilo, ki znaša enako ali manjše od 400 € bruto, akontacija dohodnine ne bo odvedla.

Če ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave in v kolikor je izplačilo manjše ali enako 107,30 eur bruto, se akontacija ne odvede. Akontacija pa se ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20,00 EUR.

 

Kadar ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave ali je izplačilo višje, se od izplačila odvede 25% akontacija (dejansko se od izplačila odvede 22,5 %, saj se od zneska avtomatično odštejejo 10% normirani stroški).

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.

6. SEM NEREZIDENT. KAKO LAHKO ZAHTEVAM VRAČILO ODVEDENE AKONTACIJE?

Vsi nerezidenti, ki ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za povračilo odvedene akontacije. V naši poslovalnici lahko oddaš zahtevek za vračilo odvedene akontacije/davka (priloga 12), ki ga dobiš pri nas v poslovalnici in ga na FURS oddamo mi. Zraven izpolnjene priloge še nam moraš prinesti potrdilo o rezidentstvu in potrdilo o vpisu – oboje veljavno za tekoče leto oz. za leto za katerega vlagaš zahtevek vračila.

Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, ti priporočamo, da si urediš status rezidenta. Več informacij najdeš tukaj.