Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine, ki ga zavezanec prejme na dom. Informativni izračun dohodnine prejmejo vse fizične osebe (davčni rezidenti RS), ki so v preteklem letu prejeli dohodek.
Vsi študenti in dijaki boste (ne glede na višino zaslužka) s strani FURS-a prejeli informativni izračun dohodnine po pošti na dom. Informativni izračun dohodnine mora FURS odpremiti najpozneje do 31. maja. Izdaja se v dveh svežnjih prva polovica je izdana konec marca in druga polovica konec maja. V kolikor se z informativnim izračunom dohodnine ne strinjaš, moraš v 30 dneh od datuma odpreme poslati ugovor zoper informativni obračun. Informativni izračun je sestavljen na podlagi podatkov s katerimi razpolaga finančna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jo finančni upravi posredovali davčni zavezanci.
Če do 15. junija informativnega izračuna dohodnine ne prejmeš, se moraš obrniti na svoj pristojni finančni urad in povprašati, ali ti je bil morda izdan. Če izračun ni bil izdan, moraš do 31. julija tekočega leta za preteklo leto, sam/a vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki prenehajo biti rezidenti Republike Slovenije. To lahko storiš na dva načina:
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Obrazec najdeš tukaj – izpolnjenega natisneš in pošlješ na FURS (osebno ali elektronsko).

Poleg normiranih stroškov, ki pri študentskem delu znašajo 10% bruto zaslužka in jih FURS avtomatično upošteva, lahko uveljavljaš tudi dejanske stroške. Kot stroške v zvezi z delom se lahko uveljavljajo stroški prevoza na delo in morebitni stroški nočitev povezanih z delom. To lahko uveljavljaš s pomočjo obrazca, ki ga lahko najdeš na spletni strani FURS, priložen pa je tudi zgoraj na spletni strani. K obrazcu priloži tudi dokazilo o opravljanju dela. V praksi je to evidenca opravljenega dela, ki jo podpiše in ožigosa delodajalec. Če želiš, da se bodo dejanski stroški upoštevali že ob informativnem izračunu dohodnine, je potrebno obrazec FURS-u posredovati do 5. februarja, sicer pa boš te lahko uveljavljal/a še v ugovoru na informativni izračun dohodnine.
Pomembno je da veš kolikšen je bil tvoj zaslužek v obdobju od 1.1. do 31.12. ( za izračun se upošteva koledarsko leto ). Svoje zaslužke lahko spremljaš:

Spodnji izračuni so informativni.

 LETO 2024   

  – Starši  TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave) – Mlajši od 26 let – Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana – Mlajši od 26 let – Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana – Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)
Bruto zaslužek študenta 4.602,24 14.102,50 12.291,93
10,00% normiranih stroškov 460,22 1.410,25 1.229,19
osnova za izračun prispevkov 4.142,02 12.692,25 11.062,73
– 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 642,01 1.967,30 1.714,72
Neto izplačilo na TRR 3.960,23 12.135,20  10.577,20
– Posebna osebna olajšava 3.500 3.500  Je nimaš, ker si starejši od 26 let in ne izpolnjuješ pogojev zanjo *
– Splošna olajšava  Je nimaš, ker te starši uveljavljajo 7.224,95 9.348,01
Davčna osnova za dohodnino 0,00  0,00  0,00

LETO 2023 

  – Starši  TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave) –  Mlajši od 26 let – Starši te  NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana    –  Mlajši od 26 let – Starši te  NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana  – Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)
Bruto zaslužek študenta 4.697,98 14.216,49 12.391,28
– 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 728,19  2.203,56 1.920,65
Neto izplačilo na TRR  3.969,79 12.012,93  10.470,63
– 10 % normiranih stroškov 469,80 1.421,65 1.239,13
– Posebna osebna olajšava 3.500 3.500  Je nimaš, ker si starejši od 26 let in ne izpolnjuješ pogojev zanjo *
– Splošna olajšava  Je nimaš, ker te starši uveljavljajo  7.091,29 9.231,51
Davčna osnova za dohodnino 0,00  0,00  0,01
Posebna osebna olajšava 3.500 €
Rezident, ki ima  status študenta ali dijaka.
* Lahko jo uveljavljaš, če si mlajši od 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Starši TE lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
Priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.
 (za leto 2023 in leto 2024)
Splošna olajšava  
5.000 € + (18761,40 € – 1,17259 x skupni dohodek)  5.000
za zaslužek do 16.000  € za zaslužek nad 16.000,00 €
Starši te NE smejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Informativni izračun dohodnine lahko narediš  na spletni strani FURS-a (potem, ko podatke vneseš v tabelo na koncu strani klikni na testni izračun dohodnine).

Če znaša letna davčna osnova v €   Znaša dohodnina v €
Nad: Do:    
  8.755,00   16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 + 45 % nad 74.160,00 v letu 2023 se poviša na 50% , znesek ostane enak
Če izpolnjuješ pogoj za priznavanje posebne osebne olajšave, oziroma si:
  • dijak ali študent do dopolnjenega 26. leta starosti
  • študent starejši od 26 let in si se vpisal/a na študij pred dopolnjenim 26. letom starosti, za obdobje na dodiplomskem študiju največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij največ štiri leta od dneva vpisa (113. člen Zdoh-2).

V tem primeru se ti za posamezno nakazilo, ki znaša enako ali manjše od 400 € bruto, akontacija dohodnine ne bo odvedla. Če je bilo delo opravljeno v času, ko je član izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo, nakazilo pa prejme izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo nižje od 400,00 EUR bruto Če ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave in v kolikor je izplačilo manjše ali enako 105,20 eur bruto, se akontacija ne odvede. Akontacija pa se ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20,00 EUR. Kadar ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave ali je izplačilo višje, se od izplačila odvede 25% akontacija (dejansko se od izplačila odvede 22,5 %, saj se od zneska avtomatično odštejejo 10% normirani stroški). Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu. Vsi nerezidenti, ki pa ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za povračilo odvedene akontacije. Več o tem lahko prebereš pri naslednjem vprašanju.

Vsi nerezidenti, ki ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za vračilo odvedene akontacije dohodnine. V naši poslovalnici lahko izpolniš in oddaš Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 12), ki ga dobiš pri nas v poslovalnici in ga na FURS oddamo mi. Zraven izpolnjenega zahtevka za vračilo nam moraš prinesti tudi  potrdilo o rezidentstvu iz matične države in potrdilo o vpisu – oboje veljavno za tekoče koledarsko/študijsko leto oz. za leto za katerega vlagaš zahtevek vračila. Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, ti priporočamo, da si urediš status rezidenta. Več informacij najdeš tukaj.
Da, kot nerezident lahko dobiš vrnjeno odvedeno akontacijo dohodnine za tvoj bruto zaslužek do višine posebne osebne olajšave, ki v letu 2023 in v letu 2024 znaša 3.500,00 eur. V primeru višjega zaslužka, se odvedena akontacija dohodnine ne vrne. Podatki so vezani na koledarsko leto. V kolikor bi želel dobiti vrnjeno akontacijo dohodnine za celoten zaslužek, ki presega splošno davčno olajšavo, si lahko na FURS-u urediš status rezidenta. Za ureditev statusa rezidenta, moraš na pristojnem davčnem uradu izpolniti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa, kateri moraš priložiti tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto (ne sme biti starejše kot en mesec). Na podlagi prejete vloge ti bo FURS izdal odločbo, katero moraš dostaviti tudi k nam, da ti lahko v naši bazi spremenimo status “tujca” v status “rezidenta” za obdobje, ki bo navedeno na odločbi. V času rezidentstva se ti akontacija dohodnine za zaslužke do 400,00 eur ne bo odvajala.
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1