1. KAJ JE DOHODNINA?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine, ki ga zavezanec prejme na dom. Informativni izračun dohodnine prejmejo vse fizične osebe (davčni rezidenti RS), ki so v preteklem letu prejeli dohodek.

 2. KDAJ BOM DOBIL/A INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE?

Vsi študenti in dijaki boste (ne glede na višino zaslužka) s strani FURS-a prejeli informativni izračun dohodnine po pošti na dom. Informativni izračun dohodnine mora FURS odpremiti najpozneje do 31. maja. Izdaja se v dveh svežnjih prva polovica je izdana konec marca in druga polovica konec maja.

V kolikor se z informativnim izračunom dohodnine ne strinjaš, moraš v 30 dneh od datuma odpreme poslati ugovor zoper informativni obračun.

Informativni izračun je sestavljen na podlagi podatkov s katerimi razpolaga finančna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jo finančni upravi posredovali davčni zavezanci.

 3. KAJ STORITI, ČE INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE NISEM PREJEL/A?

Če do 15. junija informativnega izračuna dohodnine ne prejmeš, se moraš obrniti na svoj pristojni finančni urad in povprašati, ali ti je bil morda izdan. Če izračun ni bil izdan, moraš do 31. julija tekočega leta za preteklo leto, sam/a vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki prenehajo biti rezidenti Republike Slovenije. To lahko storiš na dva načina:

Obrazec najdeš tukaj – izpolnjenega natisneš in pošlješ na FURS (osebno ali elektronsko).

4. KAKO LAHKO UVELJAVLJAM STROŠKE PREVOZA ALI NOČITEV POVEZANIH Z DELOM?

Poleg normiranih stroškov, ki pri študentskem delu znašajo 10% bruto zaslužka in jih FURS avtomatično upošteva, lahko uveljavljaš tudi dejanske stroške. Kot stroške v zvezi z delom se lahko uveljavljajo stroški prevoza na delo in morebitni stroški nočitev povezanih z delom.

To lahko uveljavljaš s pomočjo obrazca, ki ga lahko najdeš na spletni strani FURS, priložen pa je tudi zgoraj na spletni strani. K obrazcu priloži tudi dokazilo o opravljanju dela. V praksi je to evidenca opravljenega dela, ki jo podpiše in ožigosa delodajalec. Če želiš, da se bodo dejanski stroški upoštevali že ob informativnem izračunu dohodnine, je potrebno obrazec FURS-u posredovati do 5. februarja, sicer pa boš te lahko uveljavljal/a še v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

5. KDAJ SE MI ODVEDE AKONTACIJA DOHODNINE?

Če izpolnjuješ pogoj za priznavanje posebne osebne olajšave, oziroma si:

V tem primeru se ti za posamezno nakazilo, ki znaša enako ali manjše od 400 € bruto, akontacija dohodnine ne bo odvedla. Če je bilo delo opravljeno v času, ko je član izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo, nakazilo pa prejme izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo nižje od 400,00 EUR bruto

Če ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave in v kolikor je izplačilo manjše ali enako 107,30 eur bruto, se akontacija ne odvede. Akontacija pa se ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20,00 EUR.

Kadar ne izpolnjuješ pogojev za priznavanje posebne olajšave ali je izplačilo višje, se od izplačila odvede 25% akontacija (dejansko se od izplačila odvede 22,5 %, saj se od zneska avtomatično odštejejo 10% normirani stroški).

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu. Vsi nerezidenti, ki pa ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za povračilo odvedene akontacije. Več o tem lahko prebereš pri naslednjem vprašanju.

6. SEM NEREZIDENT. KAKO LAHKO ZAHTEVAM VRAČILO ODVEDENE AKONTACIJE DOHODNINE?

Vsi nerezidenti, ki ste rezidenti držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložite zahtevo za vračilo odvedene akontacije dohodnine. V naši poslovalnici lahko izpolniš in oddaš Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 12), ki ga dobiš pri nas v poslovalnici in ga na FURS oddamo mi. Zraven izpolnjenega zahtevka za vračilo nam moraš prinesti tudi potrdilo o rezidentstvu iz matične države in potrdilo o vpisu – oboje veljavno za tekoče koledarsko/študijsko leto oz. za leto za katerega vlagaš zahtevek vračila.

Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, ti priporočamo, da si urediš status rezidenta. Več informacij najdeš tukaj.

7. ALI IMAM KOT NEREZIDENT KAKŠNE OMEJITVE PRI VRAČILU DOHODNINE?

Da, kot nerezident lahko dobiš vrnjeno odvedeno akontacijo dohodnine za tvoj bruto zaslužek do višine posebne osebne olajšave, ki v letu 2023 znaša 3.500,00 eur. V primeru višjega zaslužka, se odvedena akontacija dohodnine ne vrne. Podatki so vezani na koledarsko leto.

V kolikor bi želel dobiti vrnjeno akontacijo dohodnine za celoten zaslužek, ki presega splošno davčno olajšavo, si lahko na FURS-u urediš status rezidenta. Za ureditev statusa rezidenta, moraš na pristojnem davčnem uradu izpolniti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa, kateri moraš priložiti tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto (ne sme biti starejše kot en mesec). Na podlagi prejete vloge ti bo FURS izdal odločbo, katero moraš dostaviti tudi k nam, da ti lahko v naši bazi spremenimo status “tujca” v status “rezidenta” za obdobje, ki bo navedeno na odločbi. V času rezidentstva se ti akontacija dohodnine za zaslužke do 400,00 eur ne bo odvajala.

8. ALI SE COVID DODATKI VŠTEVAJO V DOHODNINO 2021?

Covid dodatki so izvzeti iz dohodninske osnove dijakov in študentov in se NE bodo upoštevali pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2021.

Delodajalec mora do 31. 1. 2022 na FURS poslati podatke o izplačanih Covid dodatkih za dijake in študente. Poslani podatki morajo vsebovati seštevek dohodkov o dodatkih, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021. Če te zanima skupen seštevek Covid dodatkov, ki si jih prejel/a, se o tem pozanimaj pri delodajalcu, kjer si opravljal/a delo.