Oddaja oglasa za delo

 

  • Minimalna urna postavka je 7,21 eur/h bruto / 6,20 eur/h neto
    Izberete lahko eno ali obe možnosti. Od te izbire je odvisno kateri kontakt bodo člani imeli viden na vašem oglasu za delo.
*Urna postavka naj bo v bruto znesku. V kolikor ne veste koliko znaša bruto urna postavka jo lahko izračunate s pomočjo našega Kalkulatorja.

 O vseh podrobnostih pomembnih za opravljanje dela ( urna postavka, način dela, delovni čas, zdravstveni pregled ) se z izbrano osebo dogovorite pred začetkom dela.

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1