Predpisi in koristne informacije

OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

Uradnem listu RS št. 7/2023 z dne 20.01.2023 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del na 6,92 eur/h bruto oziroma 5,85 eur/h neto ( nakazilo ki ga študent/dijak prejme na bančni račun ) *

*Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Ta odredba je začela veljati 21. januarja 2023

Tako velja da je minimalna urna postavka za delo opravljeno :

do vključno 20. januarja 2023, lahko 6,17 eur/h bruto (5,21 € neto).
od vključno 21. januarja 2023, mora biti 6,92 eur/h bruto (5,85 € neto).

KAKO SE OBRAČUNAJO DODATKI,KI PRIPADAJO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM KI SO DO NJIH UPRAVIČENI PO 77.ČLENU PKP10

Skladno z mnenjem Uprave RS za zaščito in reševanje gre za dodatek, ki ga morate delodajalci nakazati direktno na bančni račun dijaka ali študentaIzplačilo tega dodatka ni vezano na študentski servis.

Dodatki, ki jih opredeljuje 77. člen PKP10 in so namenjeni pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente, se navezuje direktno na delodajalce in Upravo za zaščito in reševanje: Za izplačilo dodatkov je pristojna Uprava za zaščito in reševanje (URSZR). Delodajalec mora mesečno do 5. v tekočem mesecu na naslov krajevno pristojne izpostave posredovati zahtevek za izplačilo dodatka. Zahtevku mora za vsakega upravičenca posebej priložiti poročilo o delu z razvidnim datumom, trajanjem, vrsto opravljenega dela ter obračunanim zneskom. URSZR bo po potrditvi zahtevka nakazal sredstva na transakcijski račun delodajalca.

OBVESTILO O USKLADITVI BRUTO URNE POSTAVKE

v UR. l RS št 6/2022 z dne 14.1.2022 je bila objavljena Odredba o uskladitvi bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki spreminja najnižjo bruto urno postavko začasnih in občasnih del iz 5,89 EUR na 6,17 EUR (5,21 EUR neto).

Ta odredba je začela veljati 15. januarja 2022

Tako velja da je minimalna urna postavka za delo opravljeno :

ALI COVID DODATKI VŠTEVAJO V DOHODNINO ČLANOV ZA LETO 2021?

Covid dodatki so izvzeti iz dohodninske osnove dijakov in študentov in se NE bodo upoštevali pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2021.

Delodajalec mora do 31. 1. 2022 na FURS poslati podatke o izplačanih Covid dodatkih za dijake in študente. Poslani podatki morajo vsebovati seštevek dohodkov o dodatkih, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021.

DELO MLADOLETNIH OSEB

 

NOČNO DELO

Zakon o delovnih razmerjih v 190. – 194. členu ZDR-1 določa, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Za študente, ki so starejši od 18 let, te omejitve ni.

 

STORITVE, KI JIH OPRAVLJA ŠTUDENTSKI SERVIS