Olajšave in dohodninska lestvica

VIŠINA NEOBDAVČENIH ZASLUŽKOV (za leto 2022 in leto 2023)

Pomembno je da veš kolikšen je bil tvoj zaslužek v obdobju od 1.1. do 31.12. ( za izračun se upošteva koledarsko leto ).

Svoje zaslužke lahko spremljaš:

Spodnji izračuni so informativni.

 LETO 2022                                                                                                                                                                         

– Starši TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave) – Mlajši od 26 let

– Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana

Mlajši od 26 let

– Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana – Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)
Bruto zaslužek študenta 4.697,98 12.684,04 11.055,58
 – 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)  728,19  1.966,03  1.713,61
 Neto izplačilo na TRR  3.969,79  10.718,01  9.341,97
 – 10 % normiranih stroškov  469,80  1.268,40  1.105,56
 – Posebna osebna olajšava  3.500  3.500  Je nimaš, ker si starejši od 26 let in ne izpolnjuješ pogojev zanjo *
 – Splošna olajšava  Je nimaš, ker te starši uveljavljajo  5.949,61 8.236,41
 Davčna osnova za dohodnino  0,00  0,00  0,00

 

LETO 2023

– Starši TE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave) – Mlajši od 26 let – Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana    – Mlajši od 26 let – Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana – Starejši od 26 let (nimaš posebne osebne olajšave)
Bruto zaslužek študenta 4.697,98 14.216,49 12.391,28
 – 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)  728,19  2.203,56  1.920,65
 Neto izplačilo na TRR  3.969,79  12.012,93  10.470,63
 – 10 % normiranih stroškov  469,80  1.421,65  1.239,13
 – Posebna osebna olajšava  3.500  3.500  Je nimaš, ker si starejši od 26 let in ne izpolnjuješ pogojev zanjo *
 – Splošna olajšava  Je nimaš, ker te starši uveljavljajo  7.091,29 9.231,51
 Davčna osnova za dohodnino  0,00  0,00  0,01

 

POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA (za leto 2022 in leto 2023)

Posebna osebna olajšava  3.500 €
Rezident, ki ima status študenta ali dijaka.
* Lahko jo uveljavljaš, če si mlajši od 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Starši TE lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.
Priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.

 

SPLOŠNA OLAJŠAVA (za leto 2022 in leto 2023)

LETO 2022

Splošna olajšava
4.500 € + (19.261,43 € – 1,40427 x skupni dohodek)  4.500
za zaslužek do 13.716,33 € za zaslužek nad 13.716,33 €

Starši te NE smejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

LETO 2023

Splošna olajšava
5.000 € + (18761,40 € – 1,17259 x skupni dohodek)  5.000
za zaslužek do 16.000  € za zaslužek nad 16.000,00 €

Starši te NE smejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Če te starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubiš, če te uveljavljajo samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Informativni izračun dohodnine lahko narediš na spletni strani FURS-a (potem, ko podatke vneseš v tabelo na koncu strani klikni na testni izračun dohodnine).

DOHODNINSKA LESTVICA (za leto 2022 in leto 2023)

Če znaša letna davčna osnova v € Znaša dohodnina v €
Nad: Do:
8.755,00 16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40 + 45 % nad 74.160,00 v letu 2023 se poviša na 50% , znesek ostane enak

Več o dohodnini izveš tukaj Dohodnina

Partner 1
Partner 1