Naročanje napotnic

Napotnice lahko naročite:

Napotnico za delo morate imeti na podjetju že pred pričetkom dela člana študentskega servisa. Če inšpekcija ugotovi, da dela član v podjetju brez napotnice študentskega servisa, je kaznovano tako podjetje kot tudi član. Delo brez napotnice je delo na črno, denarne kazni za take prekrške pa so za podjetje in za člana visoke.

Obrazec za naročanje napotnic