Obrazec za obračun stalnih napotnic

(obrazci, ki služijo za obračun honorarja članu po stalnih napotnicah)