Pokojninska doba

Od 1.2.2015 naprej Študentski servis Maribor za vsakega dijaka in študenta odvede 15,5 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dijaku ali študentu šteje v pokojninsko dobo.

Kar pomeni, da v primeru, ko podjetje članu nakaže 5,40 EUR/h (bruto nakazilo), član na račun dobi 4,56 EUR/h (neto nakazilo), razlika (0,84 EUR) pa se odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Tabela za izračun pokojninske dobe