Pokojninska doba

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se pri nakazilu odvede 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Če ti podjetje nakaže 5,89 EUR/h (bruto) dobiš na račun nakazano 4,98 EUR/h (neto), razlika (0,91 EUR) pa se odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Študentom in dijakom se pokojninska doba preračuna na podlagi bruto zneska na napotnici.

 

Kalkulator za izračun pokojninske dobe

 
 

 

Izpis pokojninske dobe iz ZPIZ – a

Izpis obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji lahko pridobiš, tako da: