Pokojninska doba

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se pri nakazilu odvede 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Če ti podjetje nakaže 6,92 EUR/h (bruto) prejmeš na račun nakazanih 5,85 EUR/h (neto), razlika (1,07 EUR) pa se odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Študentom in dijakom se pokojninska doba preračuna na podlagi bruto zneska na napotnici.

PAZI: pokojninska doba ≠ delovna doba

Z opravljanjem dela preko študentske napotnice pridobite pokojninsko dobo, ki se vam bo upoštevala, ko se boste upokojili. Torej, ko se boste upokojevali, se vam bodo seštele vse pokojninske dobe, tako tiste pridobljene s študentskim delom kot tiste z redno zaposlitvijo. Torej, prispevki, ki se odvajajo dijakom oz. študentom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so le prispevki za pokojninsko dobo. Delovna doba : Pridobite jo z delom v rednem delovnem razmerju.

 

Kalkulator za izračun pokojninske dobe

 
 

 

Izpis pokojninske dobe iz ZPIZ – a

Izpis obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji lahko pridobiš, tako da:

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1