Kdo je lahko član?

Študentski servis lahko posreduje začasna in občasna dela za:

Pavzerji ne morejo delati preko študentskih servisov

6.b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je uvedel spremembe pri opravljanju začasnih in občasnih del za pavzerje. S 1. 1. 2007 se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskih servisov za pavzerje.  Spremembo je sprejel Državni zbor republike Slovenije, dne 14. 7. 2006, objavljena pa je bila tudi v Uradnem listu RS 79/206, dne 27. 7. 2006.

Izredni dijaki in izredni študentje lahko delajo preko študentskih servisov

Izredni dijaki (torej udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja) lahko opravljajo začasna ali občasna dela preko študentskih servisov (od 1.9.2006), če niso zaposleni oziroma vpisani  v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.  Izredni dijaki lahko opravljajo začasna in občasna dela preko študentskih servisov vse do dopolnjenega 26. leta starosti.

Izredni študenti so po statusu izenačeni z rednimi študenti in lahko delajo preko študentskega servisa.