Kdo je lahko član?

V Študentski servis se lahko včlanijo :

OSNOVNOŠOLCI: prvič se lahko včlanijo in začnejo z delom , ko dopolnijo 15 let in se vpišejo v srednjo šolo. Za delo mladoletnih dijakov / dijakinj veljajo nekatere omejitve, več o tem najdeš tukaj Delo mladoletnih dijakov/dijakinj

DIJAKI: ko dopolnijo 15 let in imajo status dijaka. Za delo mladoletnih dijakov / dijakinj veljajo nekatere omejitve, več o tem najdeš tukaj Delo mladoletnih dijakov/dijakinj

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI): udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
(če si prijavljen/a zgolj v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delaš, če si prijavljen/a kot brezposelna oseba, ne moreš delati).

REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTI: študenti, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini.

TUJCI: Tujci, ki študirajo v Sloveniji in tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjav opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.

Včlaniš se tako da :

Ob včlanitvi potrebuješ: osebno izkaznico/potni list, davčno številko in številko TRR (da ti lahko po opravljenem delu nakažemo tvoj zaslužek).

 

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1