Kdo je lahko član?

OSNOVNOŠOLCI: prvič se lahko včlanijo in začnejo delati, ko dopolnijo 15 let in se vpišejo v srednjo šolo.

DIJAKI: ko dopolnijo 15 let in imajo status dijaka.

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI): udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTI: študenti, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini.

TUJCI: Tujci, ki študirajo v Sloveniji in tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjav opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.