Dajatve pri obračunu študentskega dela

Od zneska na napotnici se plačujejo:

 • koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za ŠS) in dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %,
 • prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %,
 • prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %,
 • prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

 

Zakonska pravila:

 • Člani od honorarja plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %. Delo preko študentskih servisov se jim šteje v pokojninsko dobo (100 € – 15,5 % = 84,50 €).
 • Trenutno uvedena minimalna urna postavka je 6,92 € bruto oziroma 5,85 € neto.
  Član prejme na bančni račun 5,85 €, razlika (1,07 €) se mu odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Primer izračuna:

   
ZNESEK NA NAPOTNICI

100,00 €

NAKAZILO ČLANU

84,50 €

KONCESIJSKA DAJATEV

18,00 €

PRISPEVEK PIZ

8,85 €

PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU

0,53 €

PRISPEVEK ZA ZZ

6,36 €

ZNESEK NA RAČUNU
(brez DDV)

133,74 €

+ 22 % DDV na koncesijsko dajatev in prispevke

Informativni izračun fakture lahko naredite tukaj

 

RAZDELITEV SREDSTEV IZ KONCESIJSKIH DAJATEV

 • 52,6 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
 • 23,7 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije,
 • organizaciji pa se priznajo stroški v višini 23,7 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1